Skip to content

장애인 체육정보

National Association Sports Of the Disabled

대회정보

전체 15
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
15
2024 제17회 강원특별자치도장애인생활체육대회
nasod | 2024.04.16 | 추천 0 | 조회 95
nasod 2024.04.16 0 95
14
2024 제32회 전라남도장애인체육대회
nasod | 2024.04.16 | 추천 0 | 조회 97
nasod 2024.04.16 0 97
13
2024 제18회 충북장애인도민체육대회
nasod | 2024.04.16 | 추천 0 | 조회 56
nasod 2024.04.16 0 56
12
제14회 경기도장애인체육대회 2024파주
nasod | 2024.04.16 | 추천 0 | 조회 66
nasod 2024.04.16 0 66
11
2024년 제21회 전국장애인동계체육대회
nasod | 2023.12.14 | 추천 0 | 조회 259
nasod 2023.12.14 0 259
10
2023 제17회 전라북도장애인체육대회
nasod | 2023.07.06 | 추천 0 | 조회 231
nasod 2023.07.06 0 231
9
2023 제29회 충청남도장애인체육대회
nasod | 2023.07.06 | 추천 0 | 조회 270
nasod 2023.07.06 0 270
8
2023 제26회 경상남도장애인생활체육대회
nasod | 2023.07.06 | 추천 0 | 조회 211
nasod 2023.07.06 0 211
7
2023 제17회 충청북도장애인도민체육대회
nasod | 2023.07.06 | 추천 0 | 조회 139
nasod 2023.07.06 0 139
6
2023년 제16회 강원특별자치도장애인생활체육대회
nasod | 2023.06.20 | 추천 0 | 조회 246
nasod 2023.06.20 0 246